top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ‘bidiyet’ uygulamasını (“Uygulama”) indiren “Kullanıcı” ile Uygulamanın ve bağlantılı sitenin sahibi ve hizmet sağlayıcısı, Andaç Yeşilyurt Beslenme Ürünleri ve Danışmanlığı arasında (“Şirket”) kurulmuş olup Uygulama’nın kullanım koşulları ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Kullanıcı, Uygulama’yı indirmekle işbu Sözleşmedeki hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır.

 

Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

Şirket, Uygulama’yı indiren Kullanıcılara, beslenme ve spor alanlarında tavsiye niteliğinde bilgiler sağlayacaktır. Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerik tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Uygulama’nın kullanımı, içeriğin kapsamı ve beslenme ve spor alanındaki tavsiyelerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Şirket, üçüncü kişilerin fiilleri, mücbir sebepler, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler, bağlantı sorunları, internet kesintileri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

Uygulama, kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, Kullanıcı’nın, Uygulama’yı kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcı(lar)’ın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir.
Uygulama içerisinde yapılan satın almalar derhal kullanıcının mobil cihazına gönderilecektir. Kullanıcının mobil cihazı, App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişim için kullanıcının internete wi-fi ile bağlı olması talep edilebilir. App Store ve Google Play Store’ un Genel Hüküm ve Koşulları Mobil cihazın çeşidine ve App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

Uygulama içi satın almaları hakkında önerilen teklifler önerildiği anda geçerli olup, daha sonra bu fiyatlar değişebilecektir.

'bidiyet' Kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerini (isim, yaş, beslenme tercihleri, ilgi alanları, boy, kilo, e-posta vb.) talep etmektedir. 'bidiyet' server ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında 'bidiyet' bünyesinde kullanılabilmektedir.

'bidiyet' Apple Sağlık uygulaması ile entegre olup HealthKit ve Google Fit platformları ile uyumlu çalışmaktadır.
'bidiyet', Kullanıcı bilgi ve verilerini hangi platformdan alırsa alsın Kullanıcı’nın onayı olmadan hiçbir reklam veya ticari amaç için paylaşmamaktadır.

Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak doldurmak ve gerektiğinde güncellemek zorundadır ve bilgilerin eksik veya gerçeğe uygun olarak doldurulmaması durumundan Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı 13 yaşının üzerinde olduğunu teyit etmektedir. Kullanıcının en az 13 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, 13 yaşının altındakiler hiçbir şart ve koşulda Uygulamayı kullanamaz. 13 yaşının üzerinde fakat 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcıların veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu kabul edilir.

Kullanıcı, Uygulamanın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriği video, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, wi-fi üzerinden veya Kullanıcı’nın mobil internet paketi üzerinden internet kullanım bedellerinin tarafından karşılanacağını ve bu hususta bilgilendirildiği kabul ve beyan eder.

Uygulama’da bulunan tarifler, menüler, videolar, egzersizler, beslenme ve spor bilgileri yalnızca bilgi amaçlıdır. Kullanıcı, Uygulama tarafından düzenlenen içerik ve beslenme ve spor programlarının tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olduğunu, içeriğin kullanımının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

Bu uygulamalar kişinin herhangi bir tıbbı rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerik kişiye özgü değildir. Kullanıcı, içeriğin kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili olarak doktoruna danışmalıdır. Kullanıcının tıbbi bir rahatsızlık veya ciddi bir riski bulunması halinde bu programların uygulanmaması önerilmektedir. Kullanıcı’nın sağlığı konusunda herhangi bir sorusu olması halinde, bunu her zaman bir doktora veya başka bir sağlık uzmanına danışması gerekmektedir.
Uygulama kullanıcıya yaptığı tavsiyeleri uzmanlar ve benzer profilde bireyler için Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul etmiş olduğu araştırmalar ve bilimsel verileri değerlendirilerek ve uygulamanın kendi geliştirdiği özel bir algoritma (yazılım) sayesinde oluşturmaktadır.
Uygulama hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis veya tedavisini sağlamamaktadır. Kullanıcı Uygulamadaki hiçbir programın bir doktor tarafından verilen diyet ya da egzersiz yerine geçmediğini ve egzersiz ve beslenme programlarını uygulamanın kendi takdirinde ve sorumluluğunda kabul ve beyan eder. Şirket, seçerek uyguladığınız programla ilgili olarak sorumlu tutulamaz. Kullanıcının programları dikkatle uygulaması tavsiye edilir.

Kullanıcı her zaman Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak saklanan verilerle ilgili bilgi ve bu bilgilerin silinmesini talep edebilir. Şirket her zaman Kullanıcı’ya bildirimler ve elektronik iletiler gönderebilir. Kullanıcı, sözleşme süresince ve sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar tarafından gönderilecek pazarlama ve reklam amaçlı her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermiştir ve bu kapsamda kendisine, faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Kullanıcı bu sistemden çıkmak için Şirket’e destek@bidiyet.co adresine göndereceği e-posta ile talebini iletebilir. Şirket, Kullanıcının verilerini anonimleştirerek ayrıca analiz edebilir, araştırma yapabilir ve bu verilerin hem kullanıcı için hem de bazı bilimsel ve istatistiksel çalışmalarda kullanabilir.
Kullanıcı bilgileri uygulamaya üye olan kullanıcının daha sonra yeniden üyelik yapabilmesi için üyenin uygulamayı silmesini takiben bir yıl süre ile saklanacaktır.

'bidiyet' Kullanıcının medikal araştırmalar ve çalışmalar için verilerin kullanılmak istenmesi durumunda mutlaka Kullanıcı’nın veya Kullanıcının reşit olmaması halinde ebeveyninin onayını almaktadır.

'bidiyet', Uygulama kullanımı sırasında Kullanıcı’nın izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, 'bidiyet' Kullanıcılarına daha özel bir deneyim yaşatmak amacıyla 'bidiyet' iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Kullanıcıların sisteme girdiği tüm bilgiler sadece Kullanıcının talebi ile değiştirilebilir.

 

KULLANICININ CAYMA HAKKI
Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olup, burada düzenlenen cayma hakkı yalnızca tüketiciler için geçerlidir.
Uygulama, doğrudan Kullanıcı tarafından internet üzerinden indirildiğinden Kullanıcı’nın dilediği zaman Uygulama’dan ayrılarak veya Uygulamayı mobil cihazından kaldırarak vazgeçme hakkı bulunmaktadır.
Uygulama içi satın almalar için kullanıcının cayma hakkı App Store veya Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşullar’ına tabidir. Bu durumda Şirket, Kullanıcının satın almış olduğu hizmetlere ilişkin alacak hakkı ile tahsil edilmiş ödemeleri geri iade etmeme haklarını saklı tutar.

 

ÖDEMELER
Uygulama ücretsiz olup, uygulama içi satın almalarda tüm vergiler dahil satış fiyatı için ayrıca onay alınacaktır. Kullanıcı, Şirket’in uygulama fiyatını ve uygulama içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı peşin ödemeli aylık veya yıllık üyeliklerde; kampanyalı üyeliklerde iptal gerçekleştirilmeyeceğini ve para iadesi yapılmayacağını kabul eder. Kullanıcı peşin ödemeli kampanya üyeliklerinin süre sonuna kadar devam edeceğini kabul eder.
Ücretli Servisler: Şirketin bazı servisleri şimdi veya gelecekte ödemeye konu olabilir (“Ücretli Servisler”). Ücretli Servisler için kullanım veya üyelik aşamasında Kullanıcı’ya bildirilen bütün ödeme şartları bu Sözleşme’nin bir parçası sayılır.
Faturalandırma: Şirket, Ücretli Servislerin kullanımı için ödeme hesabı yoluyla (“Fatura Hesabı”) Kullanıcılara fatura kesmek için bir üçüncü-şahıs ödeme işlemcisi (“Ödeme İşlemcisi”) kullanır. Ödeme süreci, Sözleşme’ye ek olarak Ödeme İşlemcisi’nin hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. Şirket, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. Ücretli Servisleri seçmekle Kullanıcı, Şirket’e Ödeme İşlemcisi yoluyla geçerli fiyatlandırmadaki tüm ücretleri, Ücretli Servislerin her kullanılışında uygulanabilir ödeme hükümleri uyarınca ödemeyi kabul eder ve Ödeme İşlemcisi yoluyla Kullanıcının seçilmiş ödeme sağlayıcısından (“Ödeme Metodu”) ödeme alınması için Şirket’e izin verir. Kullanıcı, seçilmiş Ödeme Metodu’ nu kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi Şirket herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tutar.
Ödeme Metodu: Ödemelere ilişkin şartlar, Kullanıcıların seçmiş olduğu Ödeme Metodu veya kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. Şirketin Ödeme İşlemcisi yolu ile Kullanıcı’dan ödemeyi alamaması durumunda, Kullanıcı Şirketin ilk talebi üzerine Fatura Hesabına göre ödenecek miktarın tamamını ödemeyi kabul eder.
Sürekli Faturalandırma: Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere Ücretli Servislerden bazıları ilk kullanımda tek seferlik bir ücretlendirmeden sonra sürekli ücretlendirme içeren servisler olabilmektedir. Kullanıcı, sürekli ücretlendirme içeren bir ücretli servisi seçerek, ilk kullanımda yapılan ücretlendirmeyi ve sonrasında yapılacak sürekli ücretlendirmeleri ve servisin iptal edilmesine kadar devam edecek tüm sürekli ücretlendirmeler kabul eder. Kullanıcı verdiği onayı sonlandırdığını veya ödeme metodunu değiştirmek istediğini önceden ihbar ile (Şirket tarafından teslim alındığı onaylanan belge ile) bildirene kadar Şirket, ileride onay almaksızın Kullanıcıya periyodik ödemeler (aylık vs.) sunabilir,. Bu ihbar, Şirket’in makul şekilde hareket etmeden önce gönderilmiş olan ödemeleri etkilemeyecektir. Kullanıcı, bu onayı sonlandırmak veya ödeme metodunu değiştirmek için Apple Store veya Play Store’ da satın alıma bağlı olan üyelik sayfasına gidilebilecektir.
Gereken Güncel Bilgi: Kullanıcıların fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir. Kullanıcılar bu hesapların güncel, tam ve doğru tutulabilmesi için gecikmeden tüm bilgileri güncellemelidirler (fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması durumları gibi) ve eğer ödeme metotları iptal edildiyse (örn: kayıp veya çalınma), onaysız kapanma veya kullanıcı adı – şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali ihtimalini fark etmişlerse derhal Şirketi veya ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidirler. Bu tip bilgilerin değişikliği Apple Store veya Play Store’ un satın alıma bağlı olan güvenlik sayfasından yapılabilir. Eğer Kullanıcı, yukarıda bahsedilen bilgilerden herhangi birini sağlamazsa, Ücretli Servisi yukarıda belirtildiği şekilde sonlandırmadığı sürece Şirket’ in Ücretli Servisin her kullanılışında fatura hesabı üzerinden ödeme almaya devam edeceğini kabul eder.
Onaylanan Miktarda Değişiklik: Eğer Kullanıcı’ nın Fatura Hesabı’ ndan çekilecek ödeme miktarı daha önceden alınması için onaylanan miktara nazaran değişime uğrarsa (vergi miktarlarındaki değişiklik veya yükümlülükten farklı olarak) Kullanıcı, işlemin gerçekleşeceği günden bir gün önce ödeme gününün ve çekilecek miktarın kendisine bildirilmesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcının ödeme sağlayıcısıyla arasındaki anlaşma hükümleri Ödeme Metoduna uygulanacaktır. Kullanıcı, yapmış olduğu işlemleri Şirket’in işlemden hemen sonra veya fatura dönemleri boyunca veya dönem sonunda topluca faturalandırabileceğini kabul eder.
Onayın Tekrar Doğrulanması: Kullanıcı’nın Ücretli Servisleri kullanmaya devam etmesi veya iptal etmemesi, Şirket’in bu Servisler için Kullanıcı’nın Ödeme Metodundan faturalandırmasına onay vermiş olduğu anlamına gelir. Şirket düzenlediği bu fatura miktarlarını Kullanıcı tarafından ödenmek üzere borç kaydedebilir ve Kullanıcı bu miktarları ödemeden sorumludur. Bu Şirket’ in Kullanıcı’dan direkt olarak ödeme alma hakkından feragat ettiğini göstermez. Servis kullanım ücretleri peşin, taksitle, kullanım başına veya Kullanıcı tarafından Ücretli Servisi kullanırken önceden seçilmiş ve başkaca belirlenmiş şekilde ödenebilir.

Ücretsiz Deneme Sürümleri ve Diğer Promosyonlar: Ücretli Servise erişim sağlayan tüm ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar deneme sürümü için belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıcı, Ücretli Servis için deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce Ücretli Servis kullanımını durdurmalıdır. Eğer Kullanıcı, deneme sürümü süresinin bitmesinden önce kullanımını iptal ederse ve buna rağmen sehven Ücretli Servis ücretlendirilirse Şirket ile destek@bidiyet.co adresinden iletişime geçmelidir.

'bidiyet' TOPLULUK

Uygulama içinde Kullanıcı’nın faydalanabileceği bazı sosyal özellikler sunulabilir. Kullanıcı’nın, bu sosyal özelliklerden faydalanması halinde, paylaştığı tüm bilgiler umuma ait nitelikte kabul edilir. Kullanıcının paylaştığı tüm bilgiler kendi sorumluluğundadır.

Şirket, Uygulama içindeki sosyal özellikleri kullanarak yapacağınız tüm işlemleri izleme hakkını saklı tutar. Uygulama içinde uygunsuz içerik paylaşmak, diğer kullanıcıları taciz ve rahatsız etmek, istenmeyen mesajları paylaşmak, telif haklarını ihlal etmek gibi davranışlarda bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Şirket, bu hususlara uymadığınızın tespiti durumunda, içeriklerinizin Uygulama’dan kaldırılması, sosyal özelliklere erişiminizin engellenmesi, 'bidiyet' hesabınızın kapatılması, ve size karşı yasal işlem başlatılması da dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü işlemde bulunma hakkını saklı tutar.

Şirket, sosyal özellikleri kullanırken diğer kullanıcılar tarafından oluşturulmuş ve karşınıza çıkabilecek her türlü uygunsuz ve itiraza açık içerikten sorumlu tutulamaz. Bu tarz içerik ile karşılaşmanız durumunda Şirket ile iletişime geçiniz. Şirket, Uygulama içi sosyal özellikler üzerinden paylaşılan hatalı bilgilerden, ve bu bilgiler nedeniyle oluşabilecek herhangi bir yaralanma veya zarardan sorumlu tutulamaz.

 

LİSANS
Kullanıcı, Uygulama üzerinden bilgi ve içerik göndererek Şirket’e bu bilgi ve içeriklerin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız lisans vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.
Uygulamada yer alan hizmetler ile Kullanıcı belirli ürünler ve hizmetlerin performansını artırmak için tasarlanmış ek özellikler satın alabilir.
İşbu Sözleşme ve Uygulama ile ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Son Güncelleme: 06 Haziran, 2020

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

'bidiyet' müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerini (isim, yaş,beslenme tercihleri, ilgi alanları,boy,kilo e-posta vb.) talep etmektedir. 'bidiyet' server ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece 'bidiyet' bünyesinde kullanılmaktadır.

'bidiyet', üyelik formlarından topladığı bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

'bidiyet', e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde uygulama kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, 'bidiyet' müşterilerine daha özel bir deneyim yaşatmak amacıyla 'bidiyet' iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşterinin talebi ile değiştirilebilir.

Apple Sağlık Uygulaması ve Apple Health Kit API 

bidiyet uygulamasını kullanırken iOS Health Uygulamasından verilerinizin sağlık, aktivite veya fitness hizmetlerinin sağlanması için yetkilendirebilirsiniz. Hangi bilgilerin Apple Health Kit’ten alınacağına siz karar verirsiniz ve bu ayarlarınızı ayarlar bölümünden istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Health Kit’ten gelen verilerinizi uygulama ile bağlantılı sağlık, aktivite veya fitness hizmetlerinin sağlanması için kullanırız. Bu bilgiler direkt olarak Health Kit’ten gelmekte olup, Apple Kullanım ve Gizlilik Politikalarına tabidir.  bidiyet uygulaması olarak Health Kit verilerinizi üçüncü partiler dahil, herhangi bir pazarlama, reklam ya da kullanıcı bazlı veri madenciliği çalışmalarında kullanılmayacağını taahhüt ederiz.

"'bidiyet' does not share information and data for any advertising or commercial purpose without the user's consent, regardless of the platform the User receives."

bottom of page